HTTP error 500

HTTP error 500 eller Internal server error, er en serverfejl.

Fejlen vises hvis serveren ikke har et bedre bud på, hvad problemet er. Det er derfor sværere at fejl-bugge en fejl 500, da der ikke gives nogle konkrete hints til hvad der kan være galt. Oftest er det et forbigående problem, som er opstået i forbindelse med en fejl hos din webudbyder.

Hvis du for nyligt har lavet ændringer i din htaccess-fil, kan fejlen dog være selvforskyldt, og du bør forsøge dig med at trække ændringerne tilbage.

Fejlen kan se ud på følgende måde:

HTTP Error 500
500 Error
500 Internal Server Error
HTTP 500 - Internal Server Error
Temporary Error (500)
Internal Server Error
HTTP 500 Internal Error